Aalburg

De gemeente Aalburg werd op 25 september 1929 geïnstitueerd. Daarvoor was de gemeente een afdeling van de gemeente Veen. In de maand september werd ook het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen door ds. J. Overduin. In het jaar 1956 kwam het tot een scheuring in de gemeente en werd er een Gereformeerde Gemeente in Nederland geïnstitueerd. Ds. H. Ligtenberg werd de consulent in de gemeente. Na de scheuring kwam men samen in verschillende gebouwen, totdat in het jaar 1979 het huidige kerkgebouw werd gebouwd aan de Polstraat, vlakbij de Gereformeerde Gemeente. Ds. M. van Beek nam dit kerkgebouw in gebruik in 1980. Vanaf 1944 tot zijn overlijden in 1999 was ouderling M. Bax ambtsdrager in de gemeente. Hij heeft in zowel de plaatselijke gemeente als in het gehele kerkverband een grote plaats ingenomen. Hij is o.a. vele jaren lid geweest van het Curatorium.

De gemeente groeide na 1956 gestaag verder. Heden ten dage is het ledental van de gemeente redelijk stabiel. De gemeente is nooit bediend door een eigen predikant.


Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog. De leden van de Gereformeerde Gemeente die woonachtig waren in Aalsmeer, waren lid van de gemeente Hoofddorp. Toen in de oorlog de vervoersmiddelen schaars werden, werd in 1943 besloten om een afdeling in Aalsmeer op te richten. Op 11 september 1947 werd de afdeling een zelfstandige gemeente. In het jaar 1953 was de gemeente en de kerkenraad vrijwel geheel eensgezind om aansluiting te zoeken bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Omdat het ledental van de gemeente groeide, werd in het jaar 1957 een houten gebouwtje gebouwd aan de Chrysantenstraat. Dr. C. Steenblok leidde de dienst, waarin het kerkgebouw in gebruik genomen werd. Dit gebouw wordt door de gemeente nog steeds gebruikt als kerkgebouw.

Na het jaar 1980 daalde het aantal leden van de gemeente. Heden ten dage is de gemeente een van de kleinsten van het kerkverband. De gemeente is nooit bediend door een eigen predikant.


Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam is geïnstitueerd op 26 december 1928, nadat de gemeente eerst een paar maanden een afdeling van Ridderkerk was geweest. Er werd een kerkgebouw gekocht aan de Kerkstraat, wat in de Tweede Oorlog geheel verwoest werd. Opmerkelijk snel kreeg de gemeente een nieuw kerkgebouw. In het jaar 1950 werd ds. M. van de Ketterij predikant van de gemeente. Een bekende ouderling voor zowel de plaatselijke gemeente als het gehele kerkverband uit die tijd was H. Bas. In het jaar 1959 werd ds. Van de Ketterij door droevige omstandigheden losgemaakt van de gemeente. De vacante periode was niet van lange duur, want in 1963 verbond ds. M. van Beek zich aan de gemeente. Hij diende de gemeente 3 jaar, totdat hij in 1966 een beroep aannam naar Opheusden. Pas in 1984 kreeg de gemeente opnieuw een predikant in de persoon van ds. F. Mallan. Hij diende de gemeente tot zijn emeritaat in 1996 en ging ook daarna nog geregeld voor in de gemeente. De vacante periode die aanbrak, duurde tot 2016, toen kandidaat Van der Tang het beroep naar Alblasserdam aannam.

Door de jaren heen is het kerkgebouw aan de Kerkstraat verschillende keren uitgebreid. De gemeente kent de meeste jaren nog steeds een lichte groei.


Arnemuiden

De gemeente van Arnemuiden is ontstaan rond de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk gingen verschillende mensen naar de Middelburgse Gereformeerde Gemeente, totdat er in 1942 bijeenkomsten werden gehouden in Arnemuiden. Op 18 september 1948 werd de gemeente een zelfstandige gemeente. In 1952 werd een eigen kerkgebouw in gebruik genomen door ds. L. Rijksen uit Middelburg. In het jaar 1953 vond de watersnoodramp plaats. Het kerkgebouw kwam toen onder water te staan, maar blijft wel overeind. In datzelfde jaar vond ook de scheuring plaats. Het grootste gedeelte van de kerkenraad en gemeente besloot om mee te gaan met de uitgetreden predikanten. In het jaar 1980 werd de kerk uitgebreid vanwege een groeiend aantal leden. Kandidaat Verhoeks nam in 1983 het beroep naar de gemeente van Arnemuiden aan. Hij diende de gemeente tot 1991. De vacante periode die toen aanbrak, duurde tot 2009, toen kandidaat Krijgsman het beroep van Arnemuiden aannam. Hij dient tot op heden nog steeds de gemeente.

De gemeente heeft vanaf de instituering altijd uit de psalmberijming van Datheen gezongen.


Barneveld

De gemeente van Barneveld is geïnstitueerd op 7 augustus 1895. Al in 1865 preekte oefenaar E. Fransen in de omgeving van Barneveld. De gemeente behoorde in de beginjaren tot de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis. In hetzelfde jaar nam ds. E. Fransen (die eerst oefenaar was geweest) een beroep aan naar deze gemeente. Hij diende de gemeente tot zijn overlijden in 1898. In datzelfde jaar nam ds. A. Janse een beroep aan, zodat de vacante periode maar van korte duur was. Hij diende de gemeente tot 1908. In die periode ging de gemeente mee met de Vereniging van 1907, zodat het vanaf dat moment bij de Gereformeerde Gemeenten behoorde. In 1910 keerde ds. A. Janse terug naar de gemeente, tot aan 1915. Opnieuw was de vacante periode niet van lange duur, want in 1918 nam ds. J. Fraanje het beroep van de gemeente aan. Hij heeft de gemeente meer dan 30 jaar gediend, tot aan zijn overlijden in 1949. Hij is van grote betekenis geweest voor de gemeente. In 1950 kwam ds. Chr. van de Woestijne over naar Barneveld. In 1953 liet de scheuring diepe sporen na in de gemeente. Degenen, die bij ds. Van de Woestijne bleven kerken, hadden geen kerkgebouw meer, zodat er in de Eierhal kerkdiensten gehouden werden. In 1955 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen. In 1970 ging ds. Van de Woestijne met emeritaat, waardoor er een vacante periode aanbrak. In 1976 nam kandidaat Van Straalen een beroep aan naar de gemeente. Hij diende de gemeente tot 1992, zij het dat hij van 1981 tot 1983 de Amerikaanse gemeente van Paterson heeft gediend. In 1998 nam kandidaat Schultink een beroep aan naar de gemeente. Hij diende de gemeente tot 2003. In deze periode werden er plannen gemaakt om tot nieuwbouw te komen, omdat het kerkgebouw een ernstig zitplaatsentekort had. In 2004 nam ds. J. Roos een beroep van de gemeente aan. Hij dient de gemeente tot op heden.

In 2008 kon het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen worden door ds. J. Roos. Het kerkgebouw hoort bij de grootste kerkgebouwen van Nederland. De gemeente kent nog ieder jaar een forse groei.