Via onderstaand mailadres kunt u contact opnemen.

De volgende zaken zijn van harte welkom:

Beroepingswerk

Nieuwe informatie over gemeenten/predikanten/studenten

Foto's van kerkgebouwen (zowel interieur als exterieur)

Vragen/opmerkingen/suggesties

Contact is mogelijk via: ggin@live.nl


Contactgegevens Kerkelijk Bureau GGiN

Burg. Lodderstraat 41

4043 KL Opheusden

Tel. 0488 - 72 70 60